Puuilo FIRMA

Puuilo FIRMA

Puuilo FIRMA-asiakkuus toimii Puuilon myymälöissä. Mikäli haluat asioida yrityksesi nimellä verkkokaupassa, Yrityslasku on silloin oikea vaihtoehto. Tätä tilihakemusta ei tarvitse täyttää mikäli aiotte käyttää Yrityslaskua verkkokaupassa. Lisätietoja Yrityslaskusta löydät klikkaamalla tästä

 

Tällä hakemuksella voitte hakea yrityksellenne Puuilo FIRMA -asiakkuutta, joka pitää sisällään tililuoton.

Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuottosopimus/tililuoton käyttöehdot 11/2014
Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuotonantaja on Puuilo Oy. Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuotonsaaja on asiakasyritys.

 

1. Tilin avaaminen

Tilin avauksen myöntämistä edeltää luottoharkinta. Yrityksen on täytynyt olla toiminnassa vähintään kuusi kuukautta (rekisteröitynä kaupparekisteriin vähintään kuusi kuukautta). Puuilo tarkastaa asiakasyrityksen luottotiedot sekä tarvittaessa asiakasyrityksen vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot Bisnode Finland Oy:stä . Puuilolla on oikeus yksipuolisesti hyväksyä tai hylätä hakemus. Hakemuksen käsittelyaika on noin 5-10 arkipäivää hakemuksen saapumisesta.

 

2. Tilin käyttö myymälässä

Tililuotto käy maksuvälineenä kivijalkamyymälöissä. FIRMA-hakemuksessa on määriteltävä osto-oikeus, eli kenelle asiakasyrityksessä on annettu tilinkäyttöoikeus. Osto-oikeus voidaan määritellä henkilölle, henkilökortille, valttikortille tai muulle yksilöivälle tiedolle. Puuilo ei ole vastuussa tilin käytöstä. Tilinkäyttäjä vastaa siitä, että Puuilon henkilökunnalle annetaan ostotapahtuman aikana oikeat ja riittävät (asiakkaan itse haluamat) viitetiedot. Asiakasyritys on velvollinen maksamaan laskun Puuilolle, vaikka laskun viitetiedoissa olisi virhe tai puute. 
 

Osto tehdään keräämällä tuotteet myymälän hyllyistä ja mainitsemalla kassalla oman yrityksen nimi, jolloin myyjähenkilöstö etsii kassaohjelmasta asiakastilin ja tarkastaa osto-oikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyyden virallisesta valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.  

 

3. Tilin käyttö verkkokaupassa

Suosittelemme verkkokauppatilauksiin ensisijaisesti Yrityslaskua, jota varten ei tarvita erillistä hakemusta. Lue lisää Yrityslaskusta täältä. Mikäli teillä on jo käytössänne Puuilo FIRMA, voitte tilata verkkokaupasta yrityksen laskulle asiakaspalvelun kautta.
 
Puuilo FIRMA -asiakkaana voi tehdä tilauksen verkkokaupan asiakaspalvelun kautta, jolloin laskutuksemme lähettää erillisen laskun valitsemallanne laskutustavalla. Toimitus tapahtuu Postin kotiinkuljetuksella haluttuun toimipisteeseen tai rahdilla tilauksen sisällöstä riippuen. Tilauksen voi lähettää verkkokaupalle sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@puuilo.fi
 
Tilauksessa tulee mainita:
  • Yrityksen nimi
  • PUUILO Firma -asiakasnumero tai y-tunnus
  • Toimitusosoite
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteyshenkilön puhelinnumero
     
  • Tuotteen nimi
  • Tuotenumero
  • Määrä
 
Puuilo FIRMA -asiakkaana voitte tilata verkkokaupan varastolta haluamanne toimitusosoitteeseen tai asioida suoraan myymälässä. Noutotilauksen keräilypalvelu ei valitettavasti vielä ole mahdollinen Puuilo FIRMA -asiakkaille.Noutotilauksen tekeminen on mahdollista yrityksille ainoastaan verkkokaupan kautta maksettujen tilausten osalta, valitsemalla kassalla SVEA Yrityslaskun tai muun maksutavan. 
 
Puuilo FIRMA -asiakkuuksille ei vielä ole kirjautumismahdollisuutta verkkokauppaan, eikä sen vuoksi tiliä hyödyntäen voi tehdä noutotilauksia. 

 

4. Tilin irtisanominen

Puuilo voi välittömästi irtisanoa tilin, mikäli asiakasyrityksen taloudellinen tilanne muuttuu ja muutoksella voi olla vaikutuksia luoton hoitamiseen, tai asiakasyrityksellä on todettu olevan maksuhäiriöitä, tai jos asiakasyritys on antanut itsestään hakemuksessaan harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa tilin avaamiseen (luoton myöntämiseen), tai asiakasyritys on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen. Tili voidaan irtisanoa myös siinä tapauksessa, että asiakasyritys jättää laskun maksamatta eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksesta huolimatta laiminlyöty erääntynyt maksu siirretään Puuilon toimesta perintätoimiston hoidettavaksi. Tili voidaan sulkea asiakkaan pyynnöstä aikaisintaan ensimmäisen laskutuksen yhteydessä. Pyydä tilin sulkemista sähköpostilla laskutus@puuilo.fi. 

 

5. Luottoraja

Puuilo pidättää oikeuden määritellä luottorajan tapauskohtaisesti. Myönnetystä luottorajasta ilmoitetaan asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti. Jos asiakasyritys haluaa myöhemmin nostaa luottorajaansa, suoritetaan uusi luottoharkinta. Mikäli tiliä käytetään harvakseltaan yhden vuoden aikana, Puuilo pidättää oikeuden laskea myönnettyä luottorajaa ajankohtaisen velkasaldon tasolle. Puuilo ilmoittaa tästä asiakasyritykselle kirjallisesti tai suullisesti.

 

6. Laskutus

Saatte kaikki asiointinne yhdellä koontilaskulla tai kertalaskulla. Koontilaskun laskutusväli on neljä (4) viikkoa. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä. Tarjoamme myös mahdollisuuden kertalaskuun, jolloin saatte laskun jokaisesta asioinnista erikseen. Laskutustapamme ovat paperilasku, verkkolasku sekä sähköpostilasku. Perimme paperilaskusta laskutuslisän 3,00€. Muut laskutustavat ovat ilmaisia. 

 

7. Korko ja perittävät maksut

Korkolain mukainen viivästyskorko. Maksumuistutuksista peritään 5€ huomautusmaksu. Asiakasyritys korvaa Puuilolle perinnästä aiheutuneet kulut. Perimme paperilaskuista 3,00€ laskutuslisän, verkko- ja sähköpostilaskut ovat ilmaisia.

 

8. Muut ehdot

Puuilon myyjähenkilöstöllä on oikeus tarkastaa osto-oikeutta käyttävän henkilön henkilöllisyys virallisesta valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta. Hakemuksessa olevien tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava sähköpostitse laskutus@puuilo.fi tai puhelimitse 020-786 9404.

 

9. Omistuksenpidätysehto

Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu Puuilolle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä asiakasyrityksellä, velallisella ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

 

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen (tililuottosopimus, maksut ja saatavien perintä)

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne tililuotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa tai tililuotonantajan niin halutessa jossain muussa käräjäoikeudessa.
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, kunnes tililuotonantaja kirjallisesti toisin ilmoittaa.

Huom! Tämä lomake on tarkoitettu uusille tiliasiakkaille. Muutoksista jo olemassa oleville tileille pyydämme ilmoittamaan suoraan laskutukseemme osoitteeseen laskutus@puuilo.fi.

 

Täytä lomake ja hae Puuilo FIRMA asiakkuutta

*
*
*
*
*
*
Huom! Mikäli valitsit verkko- tai sähköpostilaskun muista kirjoittaa laskutustiedot seuraaviin kenttiin.
Täytä tämä kenttä vain mikäli valitsit sähköpostilaskutuksen
*
*
*
*
*
*
*
Lisää tähän henkilöt, joille haluat antaa osto-oikeuden. Vaihtoehtoisesti voit lisätä tähän henkilökortin numeron tai muun yksilöivän tiedon esim. työmaanumeron. Huom! Muista lisätä myös itsesi ostajaksi mikäli haluat toimia ostajana.
*
Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi. Olen lukenut tililuottosopimuksen ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä. Jos en omaa toiminimenkirjoitusoikeutta yrityksessä, olen saanut valtuutuksen yritykseni toiminimenkirjoittajalta, täyttää tämän hakemuksen ja hakea edustamalleni yritykselle Puuilo FIRMA –asiakkuuden tililuottoa yllä mainituin ehdoin. Hakemuksen lähettäjänä olen varmistanut, että ostamiseen oikeutettu henkilö(t) on/ovat antanut/antaneet suostumuksensa tietojensa tallentamiseen Puuilo Oy:n asiakasrekisteriin. Asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitoimenpiteisiin.